วิธีทอลูกปัดทำสร้อยข้อมือ เครื่องประดับ Accessories อย่างง่าย

วิธีทอลูกปัดทำสร้อยข้อมือ เครื่องประดับ Accessories อย่างง่าย

อุปกรณ์ทำสร้อยข้อมือ DIY

 1. ลูกปัด
 2. ลวดสำหรับร้อยลูกปัด แบบสปริง
 3. คีม
 4. เครื่องทอลูกปัด
 5. เข็ม
 6. แพทเทิร์น

วิธีการทำสร้อยข้อมือ

 1. เริ่มขึงเชือกเทียนกับเครื่องทอลูกปัดโดยการสลับไปมา
 2. ขึงสลับไปมาจนครบช่องตามลายแพทเทิร์น ให้เพิ่มไว้1ช่อง เช่น ตามลายในแพทเทิร์นมี 10 ช่อง เราก็ขึงเชือกเทียน 11 เส้น
 3. ขึงเชือกเทียนให้ตรงช่องทั้ง2ด้าน
 4. เมื่อขึงเชือกเทียนครบแล้ว ไขโรลเข้าให้เชือกเทียนตึง
 5. ตัดเชือกเทียนยาวประมาณ 1 วา ร้อยเข้าไปในเข็ม
 6. เริ่มต้นการทำลายโดยการสอดเชือกเทียนสลับขึ้นลง
 7. ย้อนเชือกเทียนสลับขึ้นลงประมาณ3รอบ
 8. ร้อยลูกปัด สีตามแต่ละช่องในแพทเทิร์น
 9. นำลูกปัด ลอดเข้าไปใต้เครื่องทอ ใช้นิ้วมือดันลูกปัด ให้ตรงช่อง ระหว่างใช้นิ้วดันลูกปัด มืออีกข้างค่อยๆดึงเข็มออกมา เมื่อดึงเข็มออกมาแล้วให้ย้อนเข็มกลับเข้าไปในลูกปัด พยายามให้เข็มอยู่บนเชือกแต่ละช่อง ป้องกันไม่ให้ลูกปัดหลุดจากผังลาย
 10. ทำตามแถวและช่องแพทเทิร์นจนได้ลายที่ต้องการ
 11. เก็บท้ายเหมือนที่ทำหัวตอนเริ่มต้น
 12. ตัดเชือกเทียนที่ขึงกับหลักออกทั้ง 11 เส้น
 13. ตัดเชือกเทียนที่ขึงกับหลักทั้ง 2 ด้านออกไป
 14. ใช้กาวทาบริเวณเหนือลูกปัด ให้ทั่ว
 15. นำบานพับครอบเข้าไป
 16. ใช้คีมบีบบานพับทั้งสองด้าน
 17. นำห่วงคล้องกับหัวพู่ขนาดเล็ก
 18. ใส่บานพับและห่วงเรียบร้อย
 19. นำห่วงอีกอันคล้องกับบานพับอีกด้าน ใส่สายโทรศัพท์คล้องกับห่วง สามารถนำไปห้อยโทรศัพท์ และกุญแจก็ได้แล้วค่ะ
 1. ขึงสลับไปมาจนครบช่องตามลายแพทเทิร์น ให้เพิ่มไว้1ช่อง เช่น ตามลายในแพทเทิร์นมี 10 ช่อง เราก็ขึงเชือกเทียน 11 เส้น
 2. ขึงเชือกเทียนให้ตรงช่องทั้ง2ด้าน
 3. เมื่อขึงเชือกเทียนครบแล้ว ไขโรลเข้าให้เชือกเทียนตึง
 4. ตัดเชือกเทียนยาวประมาณ 1 วา ร้อยเข้าไปในเข็ม
 5. เริ่มต้นการทำลายโดยการสอดเชือกเทียนสลับขึ้นลง
 6. ย้อนเชือกเทียนสลับขึ้นลงประมาณ3รอบ
 7. ร้อยลูกปัด สีตามแต่ละช่องในแพทเทิร์น
 8. นำลูกปัดลอดเข้าไปใต้เครื่องทอ ใช้นิ้วมือดันลูกปัดให้ตรงช่อง ระหว่างใช้นิ้วดันลูกปัด มืออีกข้างค่อยๆดึงเข็มออกมา เมื่อดึงเข็มออกมาแล้วให้ย้อนเข็มกลับเข้าไปในลูกปัดพยายามให้เข็มอยู่บนเชือกแต่ละช่อง ป้องกันไม่ให้ลูกปัดหลุดจากผังลาย
 9. ทำตามแถวและช่องแพทเทิร์นจนได้ลายที่ต้องการ
 10. เก็บท้ายเหมือนที่ทำหัวตอนเริ่มต้น
 11. ตัดเชือกเทียนที่ขึงกับหลักออกทั้ง 11 เส้น
 12. ตัดเชือกเทียนที่ขึงกับหลักทั้ง 2 ด้านออกไป
 13. ใช้กาวทาบริเวณเหนือลูกปัดให้ทั่ว
 14. นำบานพับครอบเข้าไป
 15. ใช้คีมบีบบานพับทั้งสองด้าน
 16. นำห่วงคล้องกับหัวพู่ขนาดเล็ก
 17. ใส่บานพับและห่วงเรียบร้อย
 18. นำห่วงอีกอันคล้องกับบานพับอีกด้าน ใส่สายโทรศัพท์คล้องกับห่วง สามารถนำไปห้อยโทรศัพท์ และกุญแจก็ได้แล้วค่ะ

ที่เกี่ยวข้อง

serieshd24-banner