วิธี ปลูกผักกินเอง 2021

วิธี ปลูกผักกินเอง ฉบับคนพื้นที่น้อย

การปลูกผักสวนครัวกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในด้านงานอดิเรก และสำหรับทำอาหาร วิธี ปลูกผักกินเอง ฉบับคนพื้นที่น้อย ไม่ต้องใช้เงิน เวลา หรือความสามารถมากมาย ก็สามารถดูแลการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวผลงานของเรา ๆ ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ การปลูกผักสวนครัวยังเป็นแหล่งของการออกกำลังกายที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพ และอาหารที่สะอาดสำหรับโต๊ะอาหารของเรา

การปลูกผักสวนครัวประกอบด้วย การเลือกพื้นที่ วางแผนสวน การเตรียมดิน การเลือกเมล็ดพืชและพันธุ์พืช การปลูกพืชผล และการดูแลพืชจนกว่าจะพร้อมเก็บเกี่ยว ผลลัพธ์ที่ได้คือผลิตผลสดใหม่เพื่อรับประทาน แบ่งปัน หรือขาย

#1 ปลูกหัวหอมในแก้ว

หัวหอมนั้นปลูกง่าย ปลูกได้ทั้งนอกบ้านและในบ้าน เป็นผักชนิดหนึ่งที่เราใช้บ่อย ๆ และเป็นผักที่ปลูกได้ดี หัวหอมต้องการแสงแดดประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นควรปลูกในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง แต่ต้องมีที่กำบังด้วย และที่ที่มีการระบายน้ำดี ในการปลูกต้องเว้นระยะห่าง ให้ปลูกห่างกันประมาณ 10 ซม. หรือ 4 นิ้วจะดีที่สุด


#2 ปลูกผักสลัดในกระถาง

ผักสลัด เป็นผักใบเขียวที่ต้องการความชื้นที่สม่ำเสมอ วิธีปลูกเพียงแค่นำดินร่วนมาผสมกับปุ๋ยคอกและขุยมะพร้าว โดยผสมกันในอัตรา 1:1 จากนั้น ฝังเมล็ด 1-2 เมล็ด ลงในดินลึกประมาณ 4 นิ้ว แล้วกลบดินทับบาง ๆ


#3 ปลูกขึ้นฉ่ายไม่ใช้ดิน

หั่นปลายรากของขึ้นฉ่ายประมาณ 2 นิ้ว แล้วใส่ในชามน้ำขนาดเล็ก เติมน้ำให้มากพอที่จะจุ่มปลายรากลงไป วางไว้ในที่ที่แสงธรรมชาติส่องถึงได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน แต่ไม่ให้ร้อนจัดในตอนกลางวัน และหมั่นเปลี่ยนน้ำทุก ๆ สองสามวัน

และทั้งหมดนี้คือ วิธีการ ปลูกผักกินเอง ง่าย ๆ ฉบับคนพื้นที่น้อย การปลูกผักต้องใช้พื้นที่บ้างแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเอเคอร์ สวนผักอาจอยู่ในดิน หรือในแปลงปลูกก็ได้ หรือที่นิยมกันปลูกในภาชนะ เช่น สลัด เราสามารถปลูกในกระถางขนาด 12 นิ้วที่ระเบียง และแน่นอนพวกเขาต้องการแสงแดด น้ำ อากาศ ดิน ปุ๋ย และการดูแล ฉะนั้นการ ปลูกผักกินเอง ก็จะต้องอาศัยความอดทนและการฝึกฝน อย่าท้อแท้หากความพยายามครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จ petitetuques.com เป็นกำลังใจให้น้า

ที่เกี่ยวข้อง

serieshd24-banner