เย็บปักถักร้อย

งานฝีมือ เย็บปักถักร้อย หมายถึง งานฝีมือที่ต้องใช้วิธีเย็บ ปัก ถัก และร้อย หรือ แม้กระทั่งสาน โดยส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้หลัก ๆ จะเป็น เข็ม ด้าย และ ผ้า งานประเภทนี้ เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคความรู้เบื้องต้น เพื่อใช้ในการตกแต่ง ซ่อมผ้า หรือตัดเย็บ ในชีวิตประจำวัน ซึ่ง งานเย็บปักถักร้อย นั้นเป็นงานอดิเรก และ สิ่งที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาให้มีจักรอุตสาหกรรม ที่สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น

การเย็บปักถักร้อย มีกี่ประเภท

การเย็บปักถักร้อย หากจะจำแนกออกตามวิธีการ และวัสดุที่ใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. เย็บ และ ปัก เป็นการปะ ติด ตกแต่งเศษผ้า เพื่อทำให้เกิดลวดลาย หรือการเย็บติดกันให้เกิดเป็นรูปร่าง
  2. ประเภทถัก และร้อย เป็นการประดิษฐ์สิ่งของออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดนการใช้เข็ม เช่น การถักไหมพรม ถักปอ การร้อยสร้อยข้อมือ หรือ การร้อยลูกปัด
serieshd24-banner